Bianchi Nirone 7 Sora 53

Bianchi Nirone 7 Sora 53

PLEASE ONLY SERIOUS BUYERS. THANK YOU VERY MUCH.

ราคา : 22,500 บาท

โทร : 081-618-3921

พื้นที่ : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ : M23

ผู้เข้าชม : 1,620 ครั้ง

ประกาศวันที่ : 25 กันยายน 2559