Panasonic FX Cross Stage

Panasonic FX Cross Stage

Panasonic FX Cross Stage เฟรม Hi-Ten Steel เกียร์ Shimano 21 sp โช๊คหน้า ดุมปลดเร็ว ล้อ 26 นิ้ว สภาพสวย พร้อมใช้...

ราคา : 3,000 บาท

โทร : 089-613-9339

พื้นที่ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ : 221 bike

ผู้เข้าชม : 588 ครั้ง

ประกาศวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2559