เส้นทางปั่นจักรยาน ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

เป็นเส้นทางการปั่นจักรยานที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก และมีพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึง 2,777 ไร่ ข้อมูลจาก (tu.ac.th) 
แต่ ณ สถานที่ปั่นจักรยานจุดนี้ มีสภาพถนนที่ดี มีเส้นทางให้เลือกไปมากมาย เพราะมีถนนแยกย่อยหลายแห่งในรั้วมหาวิทยาลัย
อีกทั้งยังเป็นถนนที่ร่มรื่น เหมาะแก่การชวนครอบครัวมาปั่นออกกำลังในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ เหมาะสำหรับปั่นออกกำลังกายวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่หยุดเรียน

ผู้เข้าชม : 2,768 ครั้ง

หมายเลขถนน :

เส้นทาง