เส้นทางปั่นจักรยาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ความสวยงามระดับมรดกโลกแบบนี้เราจะพลาดได้ไง! ที่นี่มีโบราณสถานกว่า 200 แห่ง เช่น วัดศรีสวาย 
มีพระปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี ซึ่งได้รับอิธิพลมาจากขอม ,วัดสระศรี วัดที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ 
และวัดศรีชุม ที่ประดิษฐานพระอจนะพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ เป็นต้น เส้นทางของนักปั่น
จะเริ่มต้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัย 
เข้าไปปั่นโดยรอบกลุ่มโบราณสถานกลางเมือง ปั่นออกถนนใหญ่ไปยังวัดศรีชุม วัดพระพายหลวง 
และปั่นกลับมายังจุดเริ่มต้นโดยผ่านวัดสรศักดิ์ งานนี้ได้ดื่มดำกับความคลาสสิคของศิลปกรรมของไทยแบบเต็มอิ่ม

หมายเหตุ เป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง เหมาะสำหรับนักปั่นที่ชอบวัดวาอารามเก่าแก่ ได้บรรยากาศแบบย้อนยุค คลาสสิค

ผู้เข้าชม : 1,113 ครั้ง

หมายเลขถนน : ถนนรอบอุทยานประวัติศาสตร์

เส้นทาง