เส้นทางปั่นจักรยานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ (CMECC) ถึงทางเข้าห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ทางจักรยานจากศูนย์ประชุมฯถึงทางเข้าห้วยตึงเฒ่า เป็นเส้นทางสำหรับออกกำลังกาย
หรือใช้ในชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่ ผู้คนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
 
1) ปั่นออกกำลังกายช่วงเช้าหรือเย็น ซึ่งสามารถปั่นเส้นทางใดๆก็ได้ที่ปลอดรถยนต์ในเวลานั้น 
มักปั่นกันเป็นกลุ่มหรือขบวน 
 
2) ปั่นไปทำงาน-ไปเรียน ซึ่งต้องปั่นเข้าเมืองหรือปั่นในเมือง ซึ่งต้องการทางจักรยานที่มีระบบจราจร
ดูแลความปลอดภัยจากบ้านไปที่หมาย แต่ละคนปั่นจากบ้านของตน จึงไม่เป็นกลุ่มแต่เมื่อมีคนใช้มากขึ้น 
บนเส้นทางเดียวกันก็อาจมีจำนวนและยาวเป็นขบวนได้ในเวลาต่อไป 
 
3) นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ใช้จักรยานธรรมดาๆ ปั่นในเขตเมืองหรือในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ดังนั้นกลุ่มที่ 2 และ 3 จึงควรมีระบบจราจรที่ปลอดภัยดูแล สิ่งที่ช่วยให้ปลอดภัยคือช่องเดินรถจักรยาน
ที่คนไม่เอารถเข้าไปจอดคือใช้ระบบถนนจักรยานในเขตคูเวียงที่ควรมีนโยบายให้เป็นเขตปลอดภัยพิเศษ 
โดยในระบบถนนจักรยานไม่ต้องมีช่องเดินรถจักรยาน แต่รถยนต์และ จยย.วิ่งร่วมกับจักรยาน
ด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.

หมายเหตุ เป็นเส้นทางปั่นจักรยานโดยเฉพาะ ที่มีระบบจราจรที่ปลอดภัยคอยดูแล ถือเป็นถนนจักรยานอีกแห่งที่ผมแนะนำ

ผู้เข้าชม : 1,819 ครั้ง

ที่มาข้อมูล : cmcycling.org

หมายเลขถนน : 4307, 121

เส้นทาง