เส้นทางปั่นจักรยาน รอบเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมืองหลวงเก่าของไทย อย่าง พระนครศรีอยุธยา ความสวยงาม ล้ำค่าของโบราณสถานที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง 
วัดวาอารามของที่นี่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะที่งดงาม เช่น วัดมหาธาตุ มีเศียรพระพุทธรูปในต้นไม้ เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ,
วัดราชบูรณะ พระอารามหลวงเก่าในสมัยอยุธยา และวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพุธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เป็นต้น 
เส้นทางที่ใช้ปั่นจักรยานเริ่มต้นที่บริเวณบึงพระราม ปั่นไปวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ย้อนกลับมาที่วิหารมงคลบพิตร 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ข้ามคลองไปยังวัดโลกยสุธาราม ออกไปยังถนนอู่ทองเลียบแม่น้ำไปยังวัดไชยวัฒนาราม
ลัดเลาะไปจบที่วัดนักบุญยอแซฟ เมืองหลวงเก่า..แต่ความสนุกยังคงเก๋าอยู่ครบ

หมายเหตุ เป็นถนนสายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เหมาะแก่ปารปั่นออกกำลังกาย เชิงท่องเที่ยว เพราะรอบเมืองกรุงศรีอยุธยา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง ที่พร้อมจ

ผู้เข้าชม : 1,796 ครั้ง

หมายเลขถนน : 309

เส้นทาง