เส้นทางปั่นจักรยานจาก ตลาดสามชุก 100 ปี ถึง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นจาก ตลาดสามชุก 100 ปี อำเภอสามชุก ถึง บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งทั้งสองอำเภอเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยเราจะไม่ใช้เส้นทาง 340 ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ที่มีรถใหญ่วิ่งตลอดทาง
แต่เราจะใช้เส้นทาง 3496 ซึ่งเป็นเส้นทางที่วิ่งไปยัง ตำบล หัวเขา ซึ่งถนนสายนี้จะมองเห็นภูเขาหินอยู่ไกลๆ 
จึงได้อารมณ์ในการปั่นจักรยานยิ่งนัก โดยจุดเริ่มที่สามชุกถึงบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร
ซึ่งถือว่าไม่ไกลมากนัก อีกทั้งเรายังมีเสบียงให้เลือกซื้อมากมาย จากสามชุก เพื่อสำหรับนักปั่นที่ต้องการไปต่อ

หมายเหตุ เป็นสำหรับปั่นออกกำลังกาย เชิงท่องเที่ยว สามารถปั่นได้ทุกช่วงเวลา ถือว่าตลอดเส้นทางไม่ร้อนมากนัก ยิ่งเข้าเขตบึงฉวากด้วยแล้ว อากาศเย็นสบาย เพราะลมที่พั

ผู้เข้าชม : 2,411 ครั้ง

หมายเลขถนน : 340, 3496, 3365

เส้นทาง